Her kan du se vores takstblad for 2019

Anlægsbidrag og priser (forsyningsledning, stikledning, bidrag til hovedanlæg)

I. Forsyning af ejendomme i Uvelse og Lystrup forsyningsområde
II. Forsynings af ejendomme i det fremtidige Uvelse og Lystrup forsyningsområde
Ill. Driftsbidrag og statsafgift m.v.
IV. Bidrag af særlig karakter

Hent seneste takstblad som PDF