Ingen fund af pesticider i vandboringer

September 2018: 

Vi har fået analyseret for chloridazon, chloridazon, desphenyl, chloridazon og metyl-desphenyl. 

Der blev ikke fundet pesticider i prøverne.